Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727
Opublikowany:20.12.2018 Aktualizacja:10.02.2021 Data ważności:

Aktualnie firma Fabe Polska Sp. z o.o jest głównym wykonawcą projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec, na odcinku od 38+400 do 45+217 na terenie gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie – w systemie projektuj i buduj”, gdzie terminowo oraz na wysokim poziomie realizuje inwestycję.

 

Zamawiający: Mazowiecki  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej oraz rozbudowy według w/w projektu drogi wojewódzkiej 727 w km 38+400 do km 45+217

 

Zakres zamówienia obejmuje:

  • Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego
  • Uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień i pozwoleń
  • Opracowanie, uzgodnienie, wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy
  • Wykonanie, w oparciu o sporządzony projekt wykonawczy robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi wojewódzkiej 727 na odcinku od km 38+400 do km 45+217
  • Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem drogi do eksploatacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie