Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku
Opublikowany:30.07.2020 Aktualizacja:10.02.2021 Data ważności:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55 + 328 do km 72 + 775 na terenie gmin: Żuromin,
Bieżuń, Lutocin, Rościszewo. Etap II.

 

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 przewiduje się:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań
 • budowę dodatkowych jezdni drogi głównej wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 541 w celu zapewnienia pełnej obsługi obszaru,
 • przebudowę/budowę chodników i ścieżek rowerowych,
 • przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę/budowę wysp dzielących,
 • przebudowę/budowę zatok autobusowych
 • przebudowę/budowę przepustów,
 • przebudowę/rozbudowę obiektów mostowych,
 • wykonanie odwodnienia drogi,
 • przebudowę istniejących sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym.