Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice
Opublikowany:30.07.2020 Aktualizacja:10.02.2021 Data ważności:
 • Zaproponowana technologia wzmocnienia obniża koszty budowy konstrukcji nawierzchni. Zalety prezentowanej technologii dotyczą tego, że:
  * nie rozbiera się istniejącej konstrukcji nawierzchni z płyt betonowych,
  * stosuje się warstwę SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego miałem gumowym, zabezpieczającą przed spękaniami odbitymi,
  * zastosowanie w warstwach z mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltu modyfikowanego miałem gumowym obniża poziom hałasu,
  * właściwe ukształtowanie pochyleń poprzecznych na jezdni i poboczach zapewni sprawne odprowadzenie wód poza jezdnię drogową.
 • frezowanie istniejących warstw asfaltowych
 • Wypełnienie szczelin w nawierzchni betonowej masą zalewową
 • Oczyszczenie i skropienie podłoża
 • Wykonanie warstwy profilującej z MMA
 • Wykonanie warstwy SAMI
 • Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej