Realizacja S7
Opublikowany:20.12.2018 Aktualizacja:10.02.2021 Data ważności:

Fabe Polska bierze udział w realizacji projektu „Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Chęciny – Jędrzejów”, świadcząc usługi dla Głównego Wykonawcy w zakresie wynajmu maszyn, prac ziemnych, produkcji i ułożenia mas asfaltowych, jak również prac wykończeniowych budynków Miejsc Obsługi Podróżnych. 

 „Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. w. Chęciny – Jędrzejów”

Długość odcinka budowy – ok. 21,553 km. Początek odcinka przyjęto w km 0+000,00 (co odpowiada km 561+472.25 istniejącej drogi krajowej nr 7) zaś koniec w km 21+533.24 (co odpowiada km 0+168.99 obwodnicy Jędrzejowa, km 583+012 istniejącej drogi krajowej nr 7).

Zakres inwestycji obejmuje:

  • Roboty drogowe w zakresie:

- budowy drogi ekspresowej długości ok. 21,533 km,

- budowy dwupoziomowych węzłów drogowych: „Tokarnia”, „Brzegi”, „Mnichów”,

- budowa miejsc obsługi podróżnych: MOP „Smyków”, MOP „Podlesie”

- przebudowa i budowa nowych odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami w ciągu:

- dróg wojewódzkich – 2 szt.,

- dróg powiatowych – 12 szt.,

- dróg gminnych – 7 szt.,

- dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu,

- budowa przejazdów awaryjnych

- budowa przepustów  drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.