Realizacja S5
Opublikowany:28.01.2019 Aktualizacja:10.02.2021 Data ważności:

W grudniu 2018 podpisaliśmy umowę z Firmą Impresa Pizzarotti &C. S.p.A Spółka Akcyjna Oddział w Polsce na wykonanie robót związanych z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku nr 1 Nowe Marzy – Dworzysko i na odcinku nr 2 Dworzysko – Aleksandrowo.

Do wykonania jest:

  • warstwa z kruszywa łamanego C 90/3 w ilości  około 745 tys. m2
  • warstwa stabilizowana cementem C 1,5/2 na miejscu w ilości około 913 tys. m2