Nasze produkty spełniają wymagania Europejskich norm dla wyrobów budowlanych. Fabe Polska jako producent mieszanki mineralno-asfaltowej, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej PN-EN 13108-21, w celu zapewnienia stabilnych i wysokiej jakości produktów, jesteśmy kontrolowani przez system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Osoba nadzorująca ZKP kontroluje całą produkcję, która obsługuje Wytwórnię Mas Bitumicznych w pełnym zakresie. Nasza produkcja wynosi około 200 000 ton rocznie.

 

KONTAKT

Dział Logistyki

e-mail: oferta@fabepolska.pl