W trosce o poszanowanie i przestrzeganie prawa do prywatności poniżej zamieszamy Politykę Prywatności zawierającą informacje w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane o użytkownikach serwisu oraz w jaki sposób dbamy o ich ochronę stosując odpowiednie i bezpieczne rozwiązania informatyczne.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników, serwis
internetowy www.fabepolska.pl może używać cookies (informacji zapisywanych przez serwer na
komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego
komputera). Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez
nich z poszczególnych stron serwisu internetowego. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w
swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia w
korzystaniu z usług serwisu internetowego. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii
śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie
wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających
danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi
częściami witryny internetowej. Można dokonać ustawienia w przeglądarce WWW, aby informowała,
kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies. Monitorowanie informacji o
użytkownikach następuje za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie
użytkownika na stronie. Zebrane dane są nie są wykorzystywane przez jakiekolwiek innej podmioty
trzecie. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies
jest dostępna na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl. Ograniczenia
stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych serwisu.

Polityka Prywatności

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest FABE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z
  którym kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możliwy jest w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
  przez e-mail: biuro@fabepolska.pl
  telefonicznie: +48 514 752 039
 2.  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania FABE POLSKA Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe gromadzone przez niniejszą stronę w celu tworzenia baz danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia
  podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  FABE POLSKA Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe gromadzone przez niniejszą stronę przez okres
  prawnie uzasadniony, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
 5. Odbiorcy danych
  Jeżeli zajdzie potrzeba przekazania danych osobowych, to FABE POLSKA Sp. z o.o. będzie je
  przekazywać podmiotom współpracującym którym zleca wykonanie usługi związanej z
  przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy o
  powierzeniu danych osobowych zawartej z FABE POLSKA Sp. z o.o.
  Masz prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie
  stosujemy w związku z przekazywaniem Twoich danych, kierując swoje zapytanie:
  biuro@fabepolska.pl
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
  zautomatyzowanych decyzji
  Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  - prawo dostępu do danych osobowych;
  - prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  - prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
  – w przypadkach, kiedy przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
  odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do
  tych danych, które FABE POLSKA Sp. z o.o. przetwarza na podstawie umowy lub na
  podstawie zgody.
  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z FABE POLSKA Sp. z o.o. (dane
  kontaktowe powyżej).
 7. Prawo wycofania zgody
  W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo wycofania zgody
  na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można
  wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody do FABE POLSKA Sp. z o.o.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy przy tym, że niniejsza polityka bezpieczeństwa dotyczy danych osobowych w zakresie
związanym z funkcjonowaniem niniejszej strony internetowej. FABE POLSKA Sp. z o.o. posiada
również odpowiednie zabezpieczenia, Polityki i Regulaminy w celu zapewnienia zgodnego z
obowiązującymi przepisami postępowania w zakresie danych osobowych. Dokumenty te są
przekazywane osobom, które nawiążą komunikację z FABE POLSKA Sp. z o.o. np. poprzez
zgłoszenie rekrutacyjne, zapytanie o współpracę itp.
Jeżeli przekażesz nam swoje dane osobowe poprzez skontaktowanie się z nami za pomocą
wiadomości e-mail lub telefonicznie, to poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych
danych osobowych. Jeżeli w jakiejkolwiek chwili zdecydujesz wycofać udzielone zgody lub poprosić
nas o trwałe usunięcie danych osobowych przekazanych z własnej inicjatywy bez takiej zgody,
skontaktuj się z nami i niezwłocznie podejmiemy odpowiednie kroki.