Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 Sierpc

Województwo : Mazowieckie
Zamawiający : Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Wartość umowy: 72 626 520,98 zł. brutto

W ramach zadania planowane jest wykonanie budowy drogi wojewódzkiej DW 560 na odcinku od ul. Płockiej (DW560) w miejscowości Gorzewo na terenie gminy Sierpc do ul. Kościuszki (DK10) w Sierpcu.

Zakres robót :

  • budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej (DW560) w miejscowości Gorzewo na terenie gminy Sierpc do ul. Kościuszki (DK10) w Sierpcu,
  • budowa rond na skrzyżowaniach DW560 z ulicami Płocką (starodroże DW560) i ulicą Kościuszki (DW10),
  • budowa dodatkowych jezdni o parametrach dróg dojazdowych służących do obsługi przyległych do budowanej DW560 nieruchomości,
  • budowa wiaduktu nad linią kolejową Nasielsk – Toruń,
  • budowa mostu nad rzeką Sierpienicą,
  • budowa ciągów pieszych, pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych,
  • budowa systemu odwodnienia drogowego,
  • budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych.

Początkiem budowy nowej drogi wojewódzkiej nr 560 w mieście Sierpc będzie czterowlotowe rondo w miejscowości Gorzewo. Dalej pobiegnie wiaduktem nad linią kolejową Nasielsk – Toruń. Na przecięciu drogi wojewódzkiej DW-560 i ulicy Mickiewicza wybudowane zostanie skrzyżowanie skanalizowane z dodatkowymi pasami ruchu do lewoskrętów z obwodnicy. W ramach zadania wybudowany zostanie także most nad rzeką Sierpienicą. Następnie Obwodnica zakończy się w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w Borkowie Kościelnym przy granicy administracyjnej z miastem Sierpc. W tym miejscu zaplanowana została budowa trójwlotowego skrzyżowania. Wzdłuż całej trasy wykonane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Na potrzeby mieszkańców powstaną drogi dojazdowe oraz zjazdy indywidualne i publiczne wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zrealizowania inwestycji, wybudowania drogi wojewódzkiej.

plac-budowy-dw-560
mapa-dw-560
dw560-1
dw560-2
budowa-drogi-wojewodzkiej-nr-560-sierpc-wizualizacja