Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 odcinek II: Morawica – Wola Morawicka

Województwo : Świętokrzyskie
Zamawiający: Generalna dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Wartość umowy: 214 889 551,33 zł. brutto

Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu Drogi Krajowej nr 73 klasy GP w km od 3+850,0 do 8+230,0 (długość odcinka: 4,38 km) realizowana jest w systemie „Projektuj i Buduj”.
Zakres budowy obejmuje wykonanie trasy głównej DK-73, budowę dróg do obsługi terenów przyległych, przebudową dróg poprzecznych, wykonanie obiektów inżynierskich, budowa/przebudowa urządzeń branżowych oraz inne roboty.

W ramach zadania w szczególności przewidziano wykonanie 2 drogowych obiektów inżynierskich o parametrach:

- estakada ED-2 nad rz. Czarna Nida:

Schemat statyczny obiektu ciągły, pięcioprzęsłowy
Rozpiętość teoretyczna przęseł: Lt = 75,15 + 2 x 108,00 + 98,0 + 65,15 m
Długość całkowita obiektu: LC = 456,30 m
Szerokość całkowita obiektu: B = 11,40 + 1,70 + 11,40 m

- estakada ED-5 nad rz. Morawka:

Schemat statyczny obiektu ciągły, czteroprzęsłowy
Rozpiętość teoretyczna przęseł: Lt = 63,50 + 99,00 + 99,00 + 63,50 m
Długość całkowita obiektu: LC = 327,00 m
Szerokość całkowita obiektu: B = 11,40 + 1,70 + 11,40 m

 

dk73-mapa