Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Czosnów z węzłem do miejscowości Kiełpin.

Województwo : Mazowieckie
Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Wartość umowy: 536 313 784,41 zł brutto

Zakres planowanych prac:

Trasa przebiega pomiędzy miejscowościami Czosnów i Kiełpin. Długość Trasy Głównej to około 9 km.

Wybudowane zostanie trzy węzły drogowe Czosnów, Palmiry oraz Sadowa oraz Obwód Utrzymania Drogi (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi. Wybudujemy nowe obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, pozwalające na komunikację poprzez ruch samochodowy i pieszy, a mianowicie planowane jest powstanie 5 wiaduktów drogowych, 4 kładki dla pieszych oraz 2 przejścia dla zwierząt.

Ponad to zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura podziemna i naziemna, trasy dróg istniejących zostaną dostosowane do nowo projektowanej infrastruktury drogowej.

Umowa z Zamawiającym została podpisana w dniu 16.11.2023.
Okres projektowania potrwa około 17 miesięcy do uzyskania Decyzji ZRID na wykonanie realizacji robót. Szacowany czas oddania trasy S7 do eksploatacji to wiosna 2027.

Trasa S7 Kiełpin – Czosnów to fragment drogi ekspresowej Warszawa - Gdańsk. Droga przebiega przez tereny zurbanizowane, na których również zlokalizowanych jest wiele przedsiębiorstw, hal produkcyjnych, zakładów pracy. Przebudowa drogi w znacznym stopniu ułatwi komunikację mieszkańców ze stolicą województwa (aglomeracją miejską), a także usprawni i przyspieszy działanie przedsiębiorstw zlokalizowanych w okolicy.


GDDKiA Oddział Warszawa

 

s7-czk-gddkia-oddzial-warszwa
s7-czk-mapa-fot-gddkia
projekt-i-budowa-drogi-ekspresowej-s7-na-odnicku-od-wza-czosnow-z-wzem-do-miescowoci-kiepin