Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. Świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła)

Województwo: Małopolskie
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowyh i Autostrad Oddział w Krakowie
Wartość umowy: 162 440 189,84 zł. brutto

W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Miechów – Szczepanowice.

Zakres robót:

  • zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,33 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
  • uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
  • wybudowanie drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Wybudowana zostanie droga ekspresowa, przebudowane istniejące drogi kolidujące z S7, z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7. W ciągu drogi ekspresowej wzniesione będzie pięć wiaduktów, w tym jeden z nich będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt.

realizacja-drogi-ekspresowej-1
realizacja-drogi-ekspresowej-3
s7-msz-1
s7-msz-2
s7-msz-3
realizacja-drogi-ekspresowej-2
projekt-i-budowa-odcinka-drogi-eksporesowej-s7-miechow-szczepanowice