Roboty pogłębiarskie na rzece Elbląg, etap IV – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Województwo: Warmińsko Mazurskie

Zamawiający: Urząd Morski w Gdyni

Wartość umowy: 132 063 495,44 zł brutto

Zakres planowanych prac:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na torze wodnym na Rzece Elbląg roboty czerpalne na odcinku o długości około 8,6 km, tj.

 • od km 6+600 do km 0+000 (odcinek o długości 6,6 km)
 • od km 0+000 (punkt P1) do punktu P2 (odcinek o długości około 2,0 km).

Celem przedsięwzięcia jest budowa toru wodnego na Rzece Elbląg, na długości 8600m.

Przedmiotowe zadanie stanowi część drogi wodnej, a jego zakres obejmuje tor wodny na Rzece Elbląg.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie toru wodnego na dwóch odcinkach:

 1. Odcinek o długości 6600 m od km 0+000 do km 6+660
 2. Odcinek o długości 2000m od punktu P1 (km 0+000) do punktu P2 wraz z wykonaniem badań i oczyszczeniem dna rzeki z przeszkód ferromagnetycznych oraz montażem oznakowania nawigacyjnego o długości 6600 m na odcinku od km 6+600 do

Przedmiotowe zadanie stanowi część drogi wodnej i zakresem obejmuje tor wodny na Rzece Elbląg.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg, poprzez pogłębienie i rozbudowę w wybranych miejscach. Zakres przestrzenny przebudowy obejmuje odcinek od km 6+600 do punktu P1, który znajduje się w rejonie zrzutu z oczyszczalni ścieków w Elblągu oraz od punktu P1 do punktu P2. Łącznie jest to odcinek o długości ok. 8,6 km.

Dla przyjętych założeń wyznaczono następujące parametry toru wodnego:

a) na odcinku km 6+600 do km 0+000:

 • podstawowa szerokość toru wodnego (mierzona w dnie) – 60 m, ze względu na zabudowę mieszkaniową wsi Nowakowo na odcinku ok. 900 m szerokość toru wodnego zawęża się do 40 m
 • w rejonie km 0+900 do 1+400 i km 4+000 do 4+800 toru wodnego zaprojektowano dwie mijanki o wymiarach odpowiednio: pierwsza mijanka długości 248 m, szerokości 100 m i druga mijanka długości 300 m, szerokości 120 m.
 • głębokość techniczna toru wodnego – Ht=5,00 m
 • kubatura robót czerpalnych wyniesie około 1,4 mln m3

b) na odcinku km 0+000 (punkt P1) do punktu P2:

 • szerokość toru wodnego (mierzona w dnie) – 20 m
 • nachylenie skarp toru wodnego – 1:3
 • głębokość techniczna toru wodnego – Ht=5,00 m
 • kubatura robót czerpalnych wyniesie około 93 064 m3

Kubatura robót czerpalnych przeprowadzonych w rzece Elbląg wyniesie łącznie około 1,5 mln m3 urobku w postaci namułów pylastych i namułów piaszczystych. Urobek z robót czerpalnych transportowany będzie na pole refulacyjne znajdujące się na sztucznej wyspie na Zalewie Wiślanym.

 

Elbląg podpisanie umowy