Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tychów Stary - Starachowice oraz budowa północno - zachodniej obwodnicy miasta Starachowice

Województwo : Świętokrzyskie
Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Wartość umowy: 138 403 711,68 zł. brutto

W ramach zadania planowana jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 744 Tychów Stary – Starachowice oraz budowa północno – zachodniej obwodnicy miasta Starachowice i estakady nad torami kolejowymi oraz rzeką Kamienną.

Zakres robót :

  • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice,
  • budowa północno – zachodniej obwodnicy miasta Starachowice o długości 3,5 km długości,
  • budowa skrzyżowania typu średnie rondo o średnicy zewnętrznej 42 m na skrzyżowaniu DW 744,
  • połączenie ul. Strzelniczej (droga wewnętrzna) podzielonej nowobudowaną obwodnicą poprzez budowę dwóch zjazdów publicznych włączonych w km 1+500,80 obwodnicy,
  • budowa skrzyżowania w Wąchocku na skrzyżowaniu z drogą krajową DK 42 na odcinku od km 262+255,50 do km 262+558,50 ( oraz jej przebudowa), która będzie stanowić dojazd do obwodnicy,
  • budowa 680 metrowej trzynastoprzęsłowej estakady nad rzeką Kamienną i linią kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica, wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, wybudowanie drogi wojewódzkiej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Północno-zachodnia obwodnica Starachowic rozpocznie swój bieg na drodze krajowej nr 42 pomiędzy Starachowicami i Wąchockiem. Trakt przetnie rzekę Kamienną i dalej przebiegać będzie obok terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dowiązana zostanie do drogi wojewódzkie nr 744 w miejscowości Tychów Stary, gdzie powstanie rondo. Koniec trasy to włączenie do drogi krajowej nr 42.

mapa-trasy-2
mapa-trasy-1
plac-budowy-1
plac-budowy-2
plac-budowy-3
dw744-3
dw744-2
dw744-1
plac-budowy-4
rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-744-na-odcinku-tychow-stary-starachowice