Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim – Powiat Miechowski

Zadanie polega na zaprojektowaniu całej infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim — Powiat Miechowski” oraz wykonaniu I Etapu jego zagospodarowania poprzez przygotowanie części układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową oraz kanałami technologicznymi i instalacjami umożliwiającymi w przyszłości tworzenie strefy aktywności gospodarczej leżącej pomiędzy Książem Wielkim, a Książem Małym wokół węzła „Książ Wielki” na powstającej drodze szybkiego ruchu S7. Wartość robót: 25 601 167,92zł brutto
Inwestycja zrealizowana będzie przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres robót do wykonania:

  • wykonanie projektu wielobranżowego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację zadania
  • budowa asfaltowych dróg wewnętrznych i dojazdowych – etap I – szacunkowa ilość 22 000m2
  • budowa ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej – szacunkowa ilość 9 500m2
  • budowa sieci kanalizacji deszczowej wewnętrznej i przyłączy kanalizacji deszczowej w obrębie budowanych dróg
  • budowa kanałów technologicznych ulicznych i przepustowych w obrębie budowanych dróg

Podpisanie umowy nastąpiło 4 lipca 2023r.
https://miechowski.pl/2023/07/04/rusza-budowa-infrastruktury-strefy-gospodarczej-powiatu-miechowskiego/

Termin realizacji: 4 sierpnia 2025r.

https://www.miechow.pl/inwestuj/park-technologiczny-w-ksiazu-wielkim-powiat-miechowski


otwarcie projektu