Budowa obwodnicy miasta Ostrowiec Świętokrzyski - projekt i budowa odcinka drogi klasy GP, łączącego węzeł Brezelia z drogą krajową nr 9.

Województwo: Świętokrzyskie
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Wartość umowy: 52 921 333,43 zł brutto

W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano odcinek drogi klasy GP o długości ok 2,56 km łączącego węzeł „Brezelia” z drogą krajową nr 9 (wylot z Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Rzeszowa) w rejonie miejscowości Jędrzejów.

Zakres robót :

 • budowa odcinka drogi klasy GP od km 0+000,00 do km 2+569,36
 • rozbudowa jezdni drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 72+282,63 (istn. km DK9) do km 2+778,25 (72+634,04 - istn. km DK9);
 • rozbiórka istniejącej łącznicy węzła Brezelia oraz budowa nowego odcinka od km 0+000,00 do km 0+135,52;
 • rozbiórka istniejącego odcinka drogi gminnej (ul. Wąwozy) oraz budowa nowego odcinka drogi od km 0+000,00 do km 0+151,22;
 • budowa skrzyżowania typu rondo średnie trzywlotowe o średnicy zewnętrznej 46m w km 0+106,49 – 0+155,26;
 • rozbiórka istniejącego trzywlotowego skrzyżowania DK nr 9 z DG 02206 (ul. Wąwozy) oraz budowa czterowlotowego skrzyżowania typu rondo średnie o średnicy zewnętrznej 46m ,
 • przebudowa DG 000219T, relacji Jędrzejów – Denkówek w km 0+756 drogi obwodowej w zakresie dowiązania sytuacyjno - wysokościowego do stanu istniejącego oraz projektowanych dróg dojazdowych,
 • przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+967 drogi obwodowej w zakresie dowiązania sytuacyjno - wysokościowego do stanu istniejącego oraz projektowanej drogi dojazdowej wraz z budową placu do zawracania,
 • budowa dróg dojazdowych po prawej stronie drogi obwodowej,
 • budowa dojazdowych po lewej stronie drogi obwodowej,
 • budowa punktu kontroli pojazdów ITD.,
 • budowa mostów stanowiących jednocześnie przejścia dla małych zwierząt,
 • budowa przepustów,
 • odcinkowe przełożenie koryta cieku „Dopływ spod Rzuchowa” z km 0+669,67 do km 0+700,27 na długości 321,86m; uwzględniając rzeczywisty stan wysokościowo sytuacyjny cieku
 • budowa rowów przydrożnych,
 • odcinkową budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową ścieków betonowych, przykanalików, studzienek wodościekowych;
 • budowa zbiornika retencyjnego;
 • budowa zjazdu do zbiornika retencyjnego;
 • budowa ogrodzenia wzdłuż zbiornika retencyjnego;
 • odcinkowa budowa sieci oświetlenia drogowego;
 • budowa kanału technologicznego;
 • budowa elementów ochrony środowiska,
 • budowa skrzyżowań oraz zjazdów indywidualnych, publicznych,
 • przebudowa i zabezpieczenie kolidujących odcinków infrastruktury technicznej, wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, wybudowanie drogi krajowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Wybudowana droga przebiega nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9 stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa.

Budowa obwodnicy Miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprawiła warunki ruchu oraz bezpieczeństwa na drodze, dodatkowo obwodnica pozwoliła na usprawnienie ruchu tranzytowego i lokalnego, tym samym zwiększając bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców.

 

obwodnica-miasta-ostrowiec-swietokrzyski-1
obwodnica-miasta-ostrowiec-swietokrzyski-2
obwodnica-miasta-ostrowiec-swietokrzyski-3
obwodnica-miasta-ostrowiec-swietokrzyski-4
dk9-1
dk9-2
dk9-wizualizacja
dk9-3
realizacja-obwodnicy-dk91
realizacja-obwodnicy-dk92