Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 19+275 do km 21+050 na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie

Województwo : Mazowieckie
Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Warszawie
Wartość umowy: 1 820 000.30 zł brutto


W ramach zadania wykonany był remont odcinka drogi wojewódzkiej DW 740, na odcinku
od km 19+275 do km 21+050 na terenie gminy Przytyk.

Zakres robót :
Remont drogi wojewódzkiej DW740 polegał na frezowaniu i rozbiórce uszkodzonych obszarów istniejącej jezdni. Wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych na krawędziach jezdni i wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Szerokość jezdni po remoncie 6,2m plus obustronne pobocza z kruszywa. W zakresie prac było również odmulenie wraz z profilacją dna i skarp istniejących rowów, wykonanie przepustów pod zjazdami i zjazdów z kruszywa.

realizacja-740-2
realizacja-740-1
740-wizualizacja