Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 541 na odcinku od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w M. Bieżuń Pow. Żuromiński

Województwo: Mazowieckie
Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Wartość umowy: 3 500 000,00 zł. brutto

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 obejmuje między innymi wykonanie przebudowy jezdni, przebudowy chodników, przebudowy zjazdów, wzmocnienia podłoża, przebudowy/budowy odwodnienia drogi, wykonania zieleni, zabezpieczenia infrastruktury technicznej, oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD. Zakres prac obejmuje rozbiórkę poszczególnych nawierzchni i urządzeń, wykonanie właściwych robót ziemnych, wykonanie nowych nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz wykonaniem innych niezbędnych prac.

realizacja-541-rondo
541-rondo-wizualizacja