Województwo : Mazowieckie
Zamawiający: Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Warszawie
Wartość umowy: 66 249 019.50 zł brutto

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Rościszewo. Etap II – odcinek drogi od km 57+600 do km 69+230

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Rościszewo. ETAP II – odcinek drogi od km 57+600 do km 69+230.
Wykonanie przedmiotowego zadania objęte jest Decyzją nr 31/C/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 4 maja 2017r.

Zakres robót :

 • rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 57+600 do km 69+230,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań
 • budowę dodatkowych jezdni drogi głównej wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 541 w celu zapewnienia pełnej obsługi obszaru,
 • przebudowę/budowę chodników i ścieżek rowerowych,
 • przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę/budowę wysp dzielących,
 • przebudowę/budowę zatok autobusowych
 • przebudowę/budowę przepustów,
 • przebudowę/rozbudowę obiektów mostowych,
 • wykonanie odwodnienia drogi,
 • przebudowę istniejących sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym.
realizacja-drogi-wojewodzkiej-2
realizacja-drogi-wojewodzkiej-1
realizacja-drogi-wojewodzkiej-4
realizacja-drogi-wojewodzkiej-3