Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec – Wierzbica, na odcinaku od km 38+400 do km 45+217 na terenie gminy chlewiska, powiat szydłowiecki, wojewódzki mazowieckie

Województwo : Mazowieckie
Zamawiający: Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Warszawie
Wartość umowy: 38 392 401.19 zł brutto

W ramach zadania wykonana była rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 727 relacji Klwów-Przysucha-Szydłowiec-Wierzbica, na odcinku od km 38+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska.

Zakres robót :

1. Zakres drogowy:

 • wycinka kolidujących drzew i demontaż ogrodzeń
 • frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową
 • profilowanie podłoża wraz z jego ewentualnym doprowadzeniem do G1 poprzez wykonanie stabilizacji metodą mieszania na miejscu na głębokość 0,12m/0,22m/0,32 w zależności od grupy nośności podłoża – mieszanka klasy C1,5/2
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 20 cm
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 22 P 35/5 KR4 gr.11 cm
 • warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 22 W PMB 25/55-60 KR4 gr.8 cm
 • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S PMB 45/80-55 KR4 gr.4 cm
 • wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5
 • wykonanie zatok autobusowych z kostki betonowej
 • wykonanie ciągów pieszych, rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej
 • wykonanie zjazdów indywidulanych, publicznych oraz skrzyżowań na drogi niższej kategorii
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – bariery drogowe i mostowe
 • wymiana przepustów pod zjazdami wraz z wbudowaniem ścianek czołowych
 • wykonanie umocnienia, regulacji, oczyszczenia i obsiania trawą skarp i dna rowów.

2. Zakres robót mostowych: 

 • rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich
 • odtworzenie przepustów PD-01 oraz PD-03
 • budowa nowych obiektowych mostowych MD-01, MD-02, MD-03, MD-0.

 3. Zakres botów branżowych: 

 • przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą (separatory, przepompownia)
 • przebudowa sieci wodociągowej i zabezpieczenie przewodów wodociągowych i tłocznych kanalizacji sanitarnej
 • przebudowa sieci nn – usunięcie kolizji
 • przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych wraz z przebudową kanałów teletechnicznych
 • przebudowa linii światłowodowych.
realizacja-drogi-wojewodzkiej-nr-727